Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

Coaching

Coaching

We coachen leidinggevenden, teams en medewerkers op de verdere ontwikkeling van hun lerend vermogen, leiderschap en leidende principes. Ons uitgangspunt bij coaching is om met de kleinste interventie het grootste effect te bereiken. Onze coachingstrajecten zijn in de regel kortdurend, gericht op het wezenlijke en to the point

Coaching met paarden

Het coachen met paarden heeft een speciale plek binnen onze activiteiten. Paarden laten ons direct weten of we verbonden zijn met het grotere geheel, met onze innerlijke kudde en onze eigen plek daarin. Vanuit onze eigen plek in onze familie, organisatie en samenleving, weten we onmiddelijk wat onze eigen opgave is. Paardenwijs noemen we dat: weten wat gaat en weten wat werkt. Wind Organisatieontwikkeling verzorgt paardencoaching voor bedrijven en particulieren. Ook bieden wij verdiepende opleidingen aan op het gebied van Systemische Paardencoaching.