Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

De Verdieping

Hieronder vind je een overzicht van onze verdiepingsopleidingen. De data en inschrijf mogenlijkheden vind je onder aan de pagina. Op basis van evaluaties en ontwikkelingen in het werkveld passen wij ons opleidingsaanbod voortdurend aan. Bij vragen staan wij je graag persoonlijk te woord.


De potentie in het Trauma

12 september, 25 september, 15 oktober en 29 oktober 2019

In deze vierdaagse verdiepingstraining gaan de deelnemers aan de hand van eigen leervragen onderzoek doen naar het onderwerp trauma en het potentieel dat het wezen paard ons toont om hiermee te werken.
Trauma heeft een lading in lichaam en ziel. Door de fysieke opslag kan het een verwarrende herhalingskracht hebben. Veel (door mensen begeleide) traumatherapie is gericht op verwerken en herbeleven. In de wereld van de paarden is het hier en nu leidend. Dat geeft een ander perspectief op toen, nu en straks.

In deze training werken we vanuit dat perspectief met het herkennen van (beelden van) traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen in de begeleiding van een cliënt via het paard.

  • Wat toont het paard daarin en welke specifieke interactie tussen mens en paard/kudde is er te zien?
  • Wat is er nodig om van of-of naar en-en te kunnen komen?
  • Van waaruit begeleid ik als paardencoach en hoe verhoud ik me tot de altijd aanwezige zelfhelende vermogens?
  • Hoe laat ik me hierin leiden en hoe (bege-)leid ik?
  • Op welke wijze is de oplossende beweging zichtbaar?
  • Wat is hierin voor jou passend en dienend en hoe kan dit een aanvulling bieden op de huidige begeleiding?


De eerste drie dagen gaan we dit gezamenlijk doorgronden; met eigen thema’s en vraagstukken uit je praktijk. Je ervaart wat in jou resoneert en hoe je hiermee zelf wilt gaan werken. Tussentijds oefenen deelnemers binnen een intervisiegroep en met eigen cliënten. De vierde dag is een integrerende dag waarop het programma vorm krijgt in de loop van de training.

Begeleider: Annemieke Hijink

Annemieke Hijink is systemisch begeleider, trainer, paardencoach en mediator. Zij heeft zich verdiept en gespecialiseerd in het werken met trauma in persoonlijk leven en in werk. Hierin begeleidt zij ook via paardencoaching individuen, duo’s en teams.

Kosten 4-daagse opleiding: 1250 euro excl. BTW

Scroll naar beneden om je aan te melden via het registratieformulier. Geef bij "opmerkingen" aan of je interesse hebt voor de extra dag "Trauma in organisatie


Teamontwikkeling met de wijsheid van de kudde’, (NEDERLAND)

Start 31 Oktober

"Teamontwikkeling met de wijsheid van de kudde’," is een verdieping binnen de Windopleiding die zich specifiek richt op het werken met teams. De ervaren paardencoach zal na deze opleiding in staat zijn programma’s voor teams te ontwerpen en te begeleiden met inzet van het paard. Dit vanuit het perspectief van zowel het systeem- als het systemisch denken.

Blok 1. 31 oktober en 1 november 2019
Blok 2. 28 november en 29 november 2019
Blok 3. 9 januari en 10 januari 2020

Blok 4. n.n.t.b. in overleg

Kosten 7-daagse opleiding: 2400 euro excl. BTW

Opleiders: Nicolle Themme. Muriël Daal & Ruud Knaapen
Klik op de oranje button voor de uitgebreide folder over het programma


Wisdom of the Guarani

Voorjaar 2020

"Connecting and honouring the native cultures from Earth is part of the healing for the whole humanity. The force of life comes from the Earth. We all are one, connected; all part of this same body, breathing the same air, healing the memories and wounds of separation."

Carlos Guyrauna Rodriguez

In deze verdieping richt de aandacht op het begeleiden van transformaties waarbij we putten uit de wijsheid van natuurvolken, met name de Guarani maar ook de wijsheid van de kudde. In deze verdieping voor begeleiders staat de vraag centraal: wie of wat ben ik ten diepste als begeleider in transformatieprocessen en welke bronnen kan ik daarbij inzetten c.q. ontsluiten. Voertaal is Engels.

Our invitation:

“We want to invite you for a three days retreat which has the purpose is to connect you directly with the filed of the ancestral Guarani' s wisdom people rituals and other Native Culture practices.

This ceremonies and rituals, also in working with the horses, will integrate the ancestral wisdom of the powerful nature elements' strenght of transformation.


This ceremonies and rituals require our whole attention and presence in order to develop an attitude of deep surrender to the process of transformation in our selves and according to the world around us. As a facilitator, this attitude is probably the greatest source for a client system to transform.

During the program we will have special homeopathic sessions with Amazonic Rainforest's medicines to facilitate our awareness of the openings to our natural state which is always in a deep harmony with every reality which is offered to us.

I would like to share with you this ancestral heritage which could let us look with new eyes through new states and possibilities in our own process.”

Begeleiders: Carlos Guyrauna Rodriguez en Ruud Knaapen

Prijs: 675 euro excl. BTW, inclusief overnachting in tipi en benodigde maaltijden.

Stuur ons svp een kort motivatie waarom je aan deze verdieping deel wilt nemen.