Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

De Verdieping

Hieronder vind je een overzicht van onze verdiepingsopleidingen. De data en inschrijf mogenlijkheden vind je onder aan de pagina. Op basis van evaluaties en ontwikkelingen in het werkveld passen wij ons opleidingsaanbod voortdurend aan. Bij vragen staan wij je graag persoonlijk te woord.


De potentie in het Trauma

11 april en 10 mei, 11 juni 2019 en 4 juli

In deze vierdaagse verdiepingstraining gaan de deelnemers aan de hand van eigen leervragen onderzoek doen naar het onderwerp trauma en de mogelijkheid om hierin met de paarden te werken. Ter voorbereiding krijgen zij een leervraag-gesprek met de trainer.

De theorie over trauma wordt belicht vanuit diverse invalshoeken en de cursisten ontvangen een relevante literatuurlijst. Er is veel ruimte voor uitwisseling en intervisie m.b.t. de eigen (leer)ervaringen in de begeleiding van de cliënten en organisaties met behulp van de paarden.

In deze training werken we met mogelijke systemische interventies en met het herkennen van (beelden van) traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen in de begeleiding van een cliënt of organisatie met de inzet van paarden. Wat toont het paard daarin en welke specifieke interactie tussen mensen en paarden is er te zien in deze delen?

Door de tussentijdse opdrachten en de leerervaringen ontdekken deelnemers hoe zij zichzelf verhouden tot het onderwerp trauma en wat hierin resoneert. Hoe kunnen zij werken met trauma in de eigen paardencoach-praktijk, met oog voor wat gezond is voor de begeleider, de paarden, de klanten. Wat is hierin passend en dienend en hoe kan dit een aanvulling bieden op de huidige begeleiding?

Begeleider: Annemieke Hijink

Annemieke Hijink is systemisch begeleider, trainer, paardencoach en mediator. Zij heeft zich verdiept en gespecialiseerd in het werken met trauma in persoonlijk leven en in werk. Hierin begeleidt zij ook via paardencoaching individuen, duo’s en teams.

Kosten vierdaagse opleiding: 1250 euro excl. BTW

Scroll naar beneden om je aan te melden via het registratieformulier. Geef bij "opmerkingen" aan of je interesse hebt voor de extra dag "Trauma in organisatie"


Transformatief begeleiden

26,27 & 28 juni 2019 inclusief 1 overnachting van 27 op 28 juni

"Connecting and honouring the native cultures from Earth is part of the healing for the whole humanity. The force of life comes from the Earth. We all are one, connected; all part of this same body, breathing the same air, healing the memories and wounds of separation."

Carlos Guyrauna Rodriguez

In deze verdieping richt de aandacht op het begeleiden van transformaties waarbij we putten uit de wijsheid van natuurvolken, met name de Guarani maar ook de wijsheid van de kudde. In deze verdieping voor begeleiders staat de vraag centraal: wie of wat ben ik ten diepste als begeleider in transformatieprocessen en welke bronnen kan ik daarbij inzetten c.q. ontsluiten. Voertaal is Engels.

Our invitation:

“We want to invite you for a three days retreat which has the purpose is to connect you directly with the filed of the ancestral Guarani' s wisdom people rituals and other Native Culture practices.

This ceremonies and rituals, also in working with the horses, will integrate the ancestral wisdom of the powerful nature elements' strenght of transformation.


This ceremonies and rituals require our whole attention and presence in order to develop an attitude of deep surrender to the process of transformation in our selves and according to the world around us. As a facilitator, this attitude is probably the greatest source for a client system to transform.

During the program we will have special homeopathic sessions with Amazonic Rainforest's medicines to facilitate our awareness of the openings to our natural state which is always in a deep harmony with every reality which is offered to us.

I would like to share with you this ancestral heritage which could let us look with new eyes through new states and possibilities in our own process.”

Begeleiders: Carlos Guyrauna Rodriguez en Ruud Knaapen

Prijs: 750 euro excl. BTW, inclusief overnachting in tipi en benodigde maaltijden.

Stuur ons svp een kort motivatie waarom je aan deze verdieping deel wilt nemen.


SYSTEMISCH TEAMCOACHEN MET PAARDEN (NEDERLAND)

Start 27 & 28 September 2018

"Systemisch teamcoachen met paarden" is een verdieping binnen de Windopleiding die zich specifiek richt op het werken met teams. De ervaren paardencoach zal na deze opleiding in staat zijn programma’s voor teams te ontwerpen en te begeleiden met inzet van het paard. Dit vanuit het perspectief van zowel het systeem- als het systemisch denken.

Opleiders: Nicolle Themmen & Muriel Daal