Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

De Docenten

Ruud Knaapen

Ruud is één van de grondleggers van het coachen met paarden in Nederland en richtte in 2004 Wind Organisatieontwikkeling op. In 2005 startte hij de Opleiding Systemische Paardencoaching (OSP), later bekend als de Windopleiding. Momenteel richt hij zich op het door ontwikkelen van de opleiding, aangevuld met verdiepingsmodules in Nederland, België en Brazilië. Binnen het bedrijfsleven heeft hij diverse verandertrajecten op het gebied van competentiemanagement, employability en assessments begeleid. Ruud coacht zowel individuen als teams in ontwikkeltrajecten. Dit vult hij aan met intervisie-begeleiding, supervisie en het geven van lezingen. Zijn passie is het vakgebied verder te mogen brengen en doet dit door te publiceren, casuïstiek te beschrijven en uit te werken in de opleiding. Het spreekt voor zich dat een belangrijk onderdeel daarvan kennisuitwisseling met collega’s in binnen- en buitenland inhoud. Deze inhoudelijke ontwikkelingen zijn o.a. terug te vinden op zijnweblog.

Muriel Daal

Muriël is sinds het begin als leercoach aan de Wind Opleiding verbonden. Zij heeft als onderwijskundig adviseur diverse innovatietrajecten begeleid. Daarnaast heeft ze didactische trainingen verzorgd, zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven. Haar onderzoek naar leerprocessen en effecten van onderwijs op het leerproces, zijn waardevolle elementen gebleken in onze opleiding. Als onderwijskundig adviseur, trainer en onderzoeker volgt zij het leerproces van onze deelnemers nauwlettend. Samen kijken ze welke vervolgstappen in het ontwikkelingsproces nodig zijn. Hierbij is het belangrijk stil te staan bij de impact die de opleiding op de deelnemers heeft. Dit betekent soms het leerproces te vertragen om de materie op gepaste wijze te laten landen/ervaren. Daarmee ontstaat een nieuw soort veiligheid die uitnodigt tot ervarend leren. Transparantie naar de deelnemers over de werkwijze en de wederzijdse verwachtingen is daarbij haar motto

Nicolle Themmen

Nicolle verzorgt bij de specialisatie Systemisch werk met teams & paarden. Ze is van oorsprong pedagoog en is haar loopbaan gestart als preventiewerker voor jeugd en ouderen en daarna als groepsleidster van kinderpsychiatrische groepen. Na een aantal jaren franchisenemer te zijn geweest bij de School voor coaching is zij nu coachopleider bij de Opleiding Systemisch Paardencoaching België en bij de Windopleiding Nederland .

Na haar opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leiden en heeft zij verschillende opleidingen gevolgd om haar coach en opleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen. Sinds 2007 is zich meer en meer gaan verdiepen in het systemisch werk en het opleiden van coaches. Naast de eerste Windopleiding in 2006 volgde zij verschillende opleidingen bij het Bert Hellingerinstituut.

Nicolle is echt een teamcoach in hart en nieren. Zij is iemand die in gesprek kan blijven met het hele team en uit het gesprek kan blijven met de individuen van datzelfde team. Dat is een kunst en een kunde wanneer het gaat om teamcoaching. Daarnaast is Nicolle in Nederland een van de pioniers op het gebeid van coachen met paarden. We zijn beide Pioneers in dit veld. Het verschil en de overeenkomst tussen haar en mij is ons publieke startpunt in dit werk: ik had de moed om in 2006 met de beperkte kennis die er was, de eerste opleiding paardencoaching te starten, zij had de minstens even zo grote moed om zich hiervoor in te schrijven.

Rachaël Draaisma

Mijn naam is Rachaël Draaisma. Als afgestudeerd Neerlandica ben ik na mijn studie werkzaam geweest als account executive en accountmanager van een full service marketing bureau. In 2002 koos ik ervoor mijn passie te volgen door te gaan werken met dieren. Ik behaalde de benodigde diploma’s en startte mijn werk als trainer en gedragsdeskundige voor honden. De kalmerende signalen werden voor mij steeds belangrijkere handvatten in mijn werk. Ik wilde mijn kennis hierover verdiepen bij die persoon die als expert geldt op dit gebied: Turid Rugaas. In 2012/2013 volgde ik daarom haar opleiding tot International Dog Trainers Education.

Deze opleiding bleek echter ook een startpunt van een andere passie, het werken met paarden. Ik was van kinds af aan een paardenliefhebber en heb vanaf mijn 14de een eigen paard gehad. Toen Turid opperde of ik, onder haar mentorschap, een onderzoek wilde starten naar kalmerende signalen bij paarden, ben ik vanaf 2013 aan de slag gegaan de lichaamssignalen van gedomesticeerde paarden in kaart te brengen. Door middel van het uitvoerig analyseren van filmmateriaal. Een inspirerende werkinvulling, die inmiddels geleid heeft tot een werkverschuiving. Waar ik eerst voornamelijk met honden werkte, werk ik nu voornamelijk met paarden.

Voor beide dieren geldt dat kennis van lichaamstaal onontbeerlijk is, om te kijken wat het dier je vertelt en wat hij aan kan in relatie tot prikkels in zijn omgeving. Kennis over de werking van lijf en hersenen zijn twee van mijn liefhebberijen. Weten wat spanning doet met het lijf, weten hoe hersenen werken, hoe je een positief leerklimaat bewerkstelligt, hoe ervaringen bijvoorbeeld optimaal onthouden kunnen worden zijn noodzakelijk in mijn manier van werken. Ik maak geen gebruik van het toedienen van straffen. En weet dat er voor ieder probleem een plan gemaakt kan worden waarbij het paard de kans krijgt te begrijpen wat wij willen en hier aan mee wil werken. (Uiteraard mits dit reële en uit te voeren wensen zijn). Daarnaast vind ik het van wezenlijk belang het paard te leren het leven zelf aan te kunnen. En vind ik het belangrijk dat ieder paard ruimte krijgt, keuzes te maken en te laten zien wat hij aankan in het leven.

Mijn onderzoek heeft geleid tot het schrijven van een boek “Language signs & calming signals of horses- recognition and application”. Dit boek is in oktober 2017 gepubliceerd door CRC Press en wordt wereldwijd uitgegeven. In het boek geef ik de onderzoeksresultaten weer van 2013-2017. Het onderzoek gaat echter door. Ik blijf filmen en films analyseren. Ook blijf ik werken als gedragstherapeut voor paarden. Daarnaast geef ik lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Onder het kopje ‘Nodig Rachaël uit’ kun je hier meer over lezen.