Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

KM-dag Windopleiding 2018-2

KM-dag Windopleiding 2018-2

Deze kennismakingsworkshop is bedoeld voor mensen die nader kennen willen maken met de methode Systemisch coachen met paarden, onze Wind-kudde, de Windopleiding en de trainers. In deze workshop ervaren de deelnemers aan den lijve wie wij in essentie zijn, hoe wij werken en opleiden. De weg die een deelnemer tijdens de opleiding aflegt staat daarbij centraal. Deelnemers krijgen volop de ruimte om vragen over de opleiding te stellen.

Tijdens deze kennismakingsochtend werkt de begeleider hardop zodat alle deelnemers een doorkijk krijgen in het werk en de interventies van de begeleider(s). Dat maakt deze ochtend extra interessant voor mensen die overwegen om systemische paardencoaching met de eigen professie te integreren. De deelnemers krijgen allen een persoonlijke ervaring met een paard. Daarnaast wordt één deelnemer de mogelijkheid geboden om een paardensessie systemische coaching te ondergaan.

De exacte inhoud van de workshop wordt deels bepaald door de thema's van de deelnemers en dat levert vaak ontroerende, verrassende en nieuwe inzichten op voor zowel hen die een sessie ondergaan als de toeschouwers.

Tijd

Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.30 uur

Kosten

45 euro exclusief BTW

Bij deelname aan één van onze opleidingen brengen wij deze kosten in mindering.

Kijk onder aan de pagina voor de verschillende data.